Archive for the 'Uncategorized' Category

Ändrad kurs för Erik

Jag har slutat på Linnéuniversitetet och jobbar nu som webbstrateg på United Reklam i Växjö. Linus kämpar vidare på Ekonomihögskolan och jag hejar på hans kompetenta framfart från den privata sektorn.

Tack för mig. 🙂

/ Erik

Annonser

Första lågvattenmärket

Vi fick en flygande start med Unimarketingbloggen och mattades av efterhand fusionen intensifierades. Sanningen är att vi en period hade svårt att fokusera på kampanjer och annat då bloggen gav oss en riktig kick.

Nu vilar vi i vårt bloggmässiga lågvattenmärke men i januari är ambitionen att lyfta Unimarketing igen och integrera den i vårt dagliga arbete. Vi är faktiskt överväldigade av läsarintresse och även av gästskribenters villighet att ställa upp med sina perspektiv. Tack till alla ni som läst och/eller delat med er av åsikter, länkar och kunskap. Till våren har vi flera spännande gästskribenter på gång och om du är intresserad av att vara en av dem så hör av dig.

Tills vi drar igång igen önskar jag och Linus dig en God Jul och ett Gott Nytt år.

När vi ses här igen jobbar vi på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Vad ska känneteckna en ekonomstudent från Linnéuniversitetet?

Ekonomi är utan tvekan en av de absolut vanligaste högskoleutbildningarna i Sverige. Ca 30 universitet och högskolor bedriver utbildning inom just ekonomi. Frågan man då ställer sig är vad som skiljer en ekonomstudent från exempelvis Lund från en ekonomstudent från Uppsala. Förmodligen inte allt för mycket, definitivt inte ur en arbetsgivares synpunkt.

Det skulle vara önskvärt om vi nyttjar denna fusionsprocess till att verkligen skapa något unikt, och det som ligger mig närmst är då framförallt att utbilda ekonomstudenter som skiljer sig från andra ekonomstudenter på ett positivt sätt. I Kalmar/Växjö har vi inte en arbetsmarknad som kan jämföras med Stockholm eller Göteborg. Vi har heller inga traditioner som kan jämföras med Uppsala eller Lund. Vad vi däremot har är möjligheter att skapa ekonomutbildningar som skiljer sig från andra i Sverige.

Hur detta ska göras finns det säkerligen många åsikter kring. Varför inte arbeta fram några centrala teman som ska genomsyra all vår utbildning vid den kommande Ekonomihögskolan. Säg att man sätter upp tre teman, exempelvis entreprenörskap, etik och kommunikation. Oberoende vilket program man tar sin examen ifrån så har man med sig gendigna kunskaper inom dessa områden. Sedan blir det upp till oss som universitet att kommunicera ut dessa spetskunskaper till arbetsgivare i Sverige. Det vill säga, att kommunicera ut att våra ekonomstudenter särskiljer sig från övriga i Sverige.

Kan man dessutom kombinera detta med ett riktigt bra karriärplaneringsprogram samt en genomgående samverkan med näringslivet genom utbildningen är jag övertygad om att vi kan ”producera” studenter som är attraktiva på arbetsmarknaden i jämförelse med andra universitet och högskolor.

/Linus

Linnéuniversitetet på utbildningsmässa i Göteborg

Utbildningsmässa i Göteborg

Linnéuniversitetet börjar synas utåt alltmer och deltar just nu på utbildningsmässan Kunskap och framtid i Göteborg. Följ dem via deras blogg.

/Linus

Mail vs. iPhone

Ett problem som växt fram över tid är att vi får allt svårare att nå ut till studenter internt. Vi från högskolans sida anser att vi skickat ut all relevant information medan studenter ofta upplever att de inte får just den informationen. Hur hänger detta ihop?

Sara Öhman var delvis inne på detta i sitt gästinlägg där hon bland annat tar upp att nuvarande studenter tillhör en individualistisk generation. Här finner vi säkerligen en del av förklaringen. Dock ligger också en stor del av förklaringen i de verktyg vi använder oss av. Traditionella mail och plasmaskärmar håller helt enkelt inte längre. Vi måste finna nya vägar.

University of San Diego och University of Saskatchewan har kommit långt i sina mobila portaler och erbjuder en till synes bra service för sina studenter som vi borde ta efter. Utvecklingen för den nya webben för Linnéuniversitetet och dess studentportal kommer förhoppningsvis också att innebära bättre kommunikationsvägar mellan studenter och personal.

Anledningen till att jag tar upp detta just nu är att det kommer att arrangeras en workshop för just detta område under nästa vecka med studenter, lärare och administrativ personal. Det skulle inför detta möte vara intressant att höra era åsikter i frågan. Vilka är tänkbara kommunikationsvägar i framtiden? Facebook, Twitter, studentportal, RSS-flöden, iPhone-applikationer, SMS etc. – möjligheterna är många. Vad tycker du?

/Linus

Ted.com á la Linné

En tanke som har funnits i bakhuvudet på både Erik och mig den senaste tiden är att inom Linnéuniversitetet försöka skapa en svensk motsvarighet till Ted.com. Det skulle verkligen kunna bli ett sätt att sätta Lnu på kartan gentemot såväl näringsliv som forskarvärlden. Budskapet blir i likhet med ted.com ”Idéer som är värda att sprida” eller varför inte ”Idéer växer här”.

Tanken är dock inte att enbart presentera våra egna forskare (likt öppna föreläsningar) utan att även bjuda in forskare från övriga Sverige (kanske även näringslivet och utländska forskare). Bjuder vi in alla andra universitetet/högskolor gynnas vi nämligen av att (1) kvalitén ökar och (2) de känner inget behov av att skapa egna kanaler. Kort uttryckt….det handlar om att tillhandahålla en tjänst som stärker universitetens status som kunskapsgenerator och kunskapsspridare gentemot samhället.

Vad tror ni, finns det bärkraft i tanken?

När jag ändå har er uppmärksam tänkte jag skicka med ett intressant klipp från just Ted.com om några tekniska möjligheter i framtiden.

Ha de gott

/Linus

 

 

 

Statistik, statistik, statistik

Högskolans byråkrati bidrar garanterat till att jag själv i framtiden kommer att bli gråhårig i förtid. Antalet formulär, beslutshierarkier, policys etc. är otaliga. Dock finns det också en del positiva sidor med detta. En av dessa är all den statistik man har tillgång till. Jag vet att detta inte låter alltför sexigt men som marknadsförare är man onekligen beroende av statistik för att kunna göra relevanta bedömningar.

Via verket för högskoleservice (VHS) kan jag exempelvis samla in information om samtliga söksiffror för alla våra konkurrenter under de senaste 10 åren. Hur många privata företag kan få exakta siffror för exempelvis hur många produkter deras 30 största konkurrenter sålt under de senaste 10 åren? Inte allt för många skulle jag gissa.

Som Erik försökte påpeka för Anders Flodström i ett tidigare inlägg så är Studera.nu inte Sveriges mest användarvänliga sida för att uttrycka det milt. Men den bidar ändå till att man när som helst under en kampanjperiod kan se exakta hur många sökande vi och alla våra konkurrenter har. Vidare fungerar det lite som en ”storebror-grej” där man i princip kan ta del att alla sökandes hela livshistorier. Kanske något överdrivet men man kan i förväg göra en tydlig analys av de kommande studenterna betygssnitt, ålder, hemort, starka och svaga ämnesområden etc. och jämföra det med alla andra högskolor i Sverige.

Följaktligen borde svenska högskolor och universitet vara suveränt duktiga på målgruppsanalyser, segmentering, konkurrensanalyser etc. Nu kommer vi till frågan….tror du att det förhåller sig så?

/Linus


Bloggstatistik

  • 3,488 besök

Linus twittrar

Fel: Vänligen se till att Twitter-kontot är offentligt.

Erik twittrar

Mest lästa inlägg

RSS Andra bloggar länkar

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Disclaimer

Åsikterna och artiklarna på den här bloggen är våra egna och representerar inte nödvändigtvis våra respektive arbetsgivare eller det stundande Linnéuniversitet. Vi ansvarar heller inte för innehållet på sajter, bloggar eller andra Internetkällor som länkas till från den här bloggen.
Annonser