Det är nu det borde hända

Den 1 januari 2010 är Linnéuniversitetet ett faktum. Lnu.se är redan lanserat, vårkatalogen är ute och höstkatalogen i sista produktionsstadiet. I namnmotiveringen till Linnéuniversitetet kan vi läsa följande:

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som vill betona nyfikenhet, nytänkande och nyttiggörande.

Igår satt jag med i en grupp som har till uppgift att diskutera sociala medier för Linnéuniversitetets räkning. Nyfikenhet, nytänkande och nyttiggörande var i allra högsta grad ingredienser i en tidvis energisk diskussion. Lnu-webben är inte färdig än och man måste av naturliga skäl prioritera vissa bitar och utvecklingen tillåter idag inte testning av alla idéer som finns kring hur vi kan göra vår egen webb till en relationsbyggande plattform.

Problemet är dock inte de tekniska förutsättningarna. Snarare hur mycket resurser som satsas på nyfikenhet och nytänkande. Det finns idag ingen budget för att utforska möjligheten med sociala medier. Projekledartjänsten för nämnda grupp är baserad på rätt blygsamma procent. Och jag är övertygad om att den rädsla som musikindustrin har manifesterat inför ”the big shift” förekommer som okunskap hos många på ledningsnivå – där prioriteringar tas och beslut fattas. Det här är inte en skrevspark till ledningen. Det är en uppmaning att ta kommunikationsutvecklingen på fullaste allvar och utbilda sig i dess betydelse. För idag kan det som för oinsatta känns som flummigt, när man pratar om sociala medier, faktiskt illustreras med lyckade och misslyckade case både från näringsliv och offentliga förvaltningar. Man kan prata Return of Investment om man vill och se resultat. Det flummiga kan göras konkret och förståeligt om viljan finns. Risken med att skjuta det framför sig är att göra sig irrelevant för målgrupper och tappa i marknadsandelar.

Uppmaning till Linnéuniversitetets pre- och framtida ledning:
Ta en slant och ett par dagar och utbilda er i vad det nya kommunikationslandskapet innebär. Vad det ger för möjligheter och vilka faror som lurar där.

Jag bidrar gärna till att arrangera en sådan utbildning för er med några av Sveriges mest insatta personer.

Det är nu det händer runt omkring oss och det borde det även göra här.

/ Erik

PS. En bra inledning är att kika på Clay Shirky’s Tedtalk nedan på följande adress: http://www.ted.com/talks/view/id/274


Annonser

13 Responses to “Det är nu det borde hända”


 1. 1 ohmansara oktober 14, 2009 kl. 11:19 f m

  David och Goliat.. det var David som vann eller hur? Min tro är svajande. Det är svårt att se hur en stor traditionsfylld statlig organisation ska kunna våga att steget ut i den nya blottade mediavärlden och prova nya banor. Banor de egentligen inte kan kontrollera om de inte försöker förstå dem. För egentligen så kommer ju de socialamediasurret växa omkring dem oavsett, eller hur?

  Jag ser fram emot hur ni ska få oss studenter nyfikna med.

 2. 2 nisseland oktober 14, 2009 kl. 2:45 e m

  Webbplatser som enbart tjänar som statiska informationsbärare hör knappast 2000-talet till. Jag hoppas verkligen att någon ruskar om inblandade personer. There’s a storm coming…

 3. 3 Erik Sellström oktober 15, 2009 kl. 6:22 f m

  @Sara – Hela syftet med att öppna upp universitetet kommunikativt är, enligt min mening, att bygga relationer med målgrupper och intressenter. Det inkluderar nuvarande studenter. Att du är här ser jag som ett tecken på att t ex bloggar kan väcka nyfikenhet. Och visst, om vi skjuter frågan om hur vi ska förhålla oss till den kommunikativa utvecklingen (bl a ”socialamediesnurret”) så är risken att vi lämnas utanför. Vi blir en irrelevant diskussionspart för våra målgrupper. Ett exempel är när andra bygger externa tjänster för att t ex betygsätta kurser och program online och vi inte har den möjligheten på vår egen webb. Vad tycker du vi som universitet borde göra? Hur väcker vi studenternas nyfikenhet och deltagande?

  • 4 ohmansara oktober 15, 2009 kl. 6:53 f m

   Det viktigaste tror jag är att få studenterna att känna sig delaktiga och att få dem att känna en tro att de kan påverka. Dock behöver det finnas studenter som vill påverka, och hur ska man hitta dem? Skapa nyfikenhet: Upprör och berör dem genom att ”skrämma” dem med ”värsta senariot”. Om studenterna inte bryr sig riktigt om fusionen, eftersom de är vana att allt flyter på, ta då reda på vad de bryr sig om. Bryr de sig om framtida jobb hitta en arbetslivsvetare som kan tala om för dem hur stor roll deras examen spelar. (Eller varför inte ordna föreläsningsserie av tidigare studenter? ) Skapa nytänkande: Ordna inspirerande seminarier inom ämnen som rör verktyg de sedan kan använda för att påverka, exempelvis sociala medier. Genom detta kanske de ser nyttan i att bry sig.

   Jag tror att genom aktiviteter som studentcafé får diskussionen att starta. Den förra aktiviteten var uppskattad men nästa gång bör diskussionsledarna ta av sig akademiker-rocken lite.
   Genom work-shops, där studenterna som vill påverka får diskutera olika typer av marknadsföring såsom genom sociala medier, får studenter att börja tänka och kanske tillochmed agera. Även om vi lever mitt i de nya medierna så är det väldigt få som förstår dess användbarhet och risker.

   En av de minst resurskrävande insatserna, som kanske kan tyckas som den svåraste – Få föreläsarna att en gång i veckan (eller åtminstone en gång i månaden) säga något positivt om fusionen. Jag vill inte höra en lärare till säga ”Såhär är det… det har någon beslutat… och det kommer ju bli krångligt.”

   Jag tycker ni är på helt rätt väg.

   • 5 Erik Sellström oktober 15, 2009 kl. 7:11 f m

    Bra input även om jag inte tänker arbeta med att skrämma några studenter. 😉

    Det är viktigt att när man är 20+ faktiskt väljer att engagera sig i sin situation. Sen kan vi på universitetet definitivt bli bättre på att ha tätare kontakt, bättre information och ordna workshops och liknande som du nämner. Kanske studentföreningar och kåren också kan ta initiativ till detta? Vi har ju som sagt gemensamma intressen i att Linnéuniversitetet blir så bra det bara är möjligt.

    Det du skriver om lärarna i klassrummen låter sorgligt. Dels speglar det kanske egna åsikter men kanske framför allt att inte heller de (liksom många studenter) känner sig delaktiga i fusionsprocessen? Det får gärna en eller flera lärare kommentera här.

 4. 6 David Richardson oktober 19, 2009 kl. 8:48 e m

  Jag har upplevt hela fusionen som en ‘top-down’ process, driven av grupper och enheter som ligger långt ifrån verksamheten. Som de alltid gör, så blickar de i alla riktningar – förutom på hemmaplan. Det finns faktiskt gott om nyfikenhet, nytänkande och innovation redan inom HiK och Växjö, men det kommer från fel håll (fel – sett med centralförvaltningarnas ögon).

  Precis nu, när den demografiska chocken är vid dörren och när IKT-baserade utbildningar är äntligen ‘mainstream’, väljer man att jaga 20-åringar som ska bo på campus och åka tåg fram och tillbaka. Att minst 40% av studenterna läser on-line i miljöer som Connect och Second Life verkar inte ha nått fram till beslutsfattarna, som har tagit en kollektiv semester från verkligheten.

  Jag själv är lärare (med kontor i Kalmar, men studenter lite varstans i världen) och påminns ständigt av ett engelskt ordspråk: if you have probems coping with reality, don’t worry – reality has no problems at all coping with you.

 5. 7 Erik Sellström oktober 20, 2009 kl. 7:21 f m

  Jag håller helt med om slutklämmen. 🙂

  Därför är det avgörande att förstå sin omvärld för att ha möjlighet att ”copa” med den.

  Blir lite ställd när du nämner Second Life. Är det fortfarande en aktuell plattform för utbildning? I många andra avseenden blev ju SL en flopp efter en initial användar- och kanske framför allt PR-succé.

  • 8 David Richardson oktober 20, 2009 kl. 7:32 f m

   Vi har haft en mycket framgångsrik kurs i SL från Kalmar i fyra terminer nu. Fick nyss ansökningssiffror för vt10: 74 ansökande.

   Kamimo Island, där Kalmar har ett intresse är nu ‘omringad’ av fem andra öar: Avalon (där man bl.a. experimenterar med SLOODLE), Virtual Harlem 1 och 2, Virtual Montmartre – och sedan en femte, som bara ‘blev’. Våra partners i Italien, USA och Norge har också bedrivit framgångsrika utbildningar där, från handledning av doktorand i logistik från Perth till Norge till kurser i nybörjaritalienska från University of Pisa.

   Jag tror att användandet av virtuella miljöer till utbildning är i sin linda just nu – det är bara att dem vi kallar för ‘the walkers’ har fullt upp med att utveckla verksamheter där, medan ‘the talkers’, som aldrig riktigt gjorde någonting (det är därför de heter ‘talkers’), har varit lite för snabbt för att avskriva möjligheterna.

   Kamimo bloggen kan vara av intresse (http://kamimo-islands.blogspot.com/) och Avalon Ning också (http://avalon-project.ning.com/).

   • 9 Erik Sellström oktober 20, 2009 kl. 7:56 f m

    Intressant – tack! Det visar tydligt att det kan bli både rätt och fel med något som initialt är något überhajpat.

    Malmö stad gjorde en inte helt lyckad men omskriven satsning i SL i våras. Ska kika på Kamimobloggen. 🙂

   • 10 David Richardson oktober 29, 2009 kl. 5:11 f m

    Det här har också lagts ut på EUROCALL/CALICO Virtual Worlds SIG Ning plats. Men, det kunde vara av intresse för er att få ett inblick i det vi gör på Second Life. Välkomna, förresten, till ‘the fireside chat’ i Stockholm (från Kalmar och Växjö) på 19/11. Jag kommer att slå mig ner någonstans på Växjö campus för att delta i eftermiddagskaffe i Stockholm kring kl. 14.15, och sedan är Peter Carlsson och jag i en aula som heter Myrdal (jag har ingen aning var den är!) kl. 15.00 för att presentera båda Second Life och Adobe Connect till Institutionen för humaniora.

    Yesterday was the big day for my current group on the Business Talking course on Kamimo Island – their first assessed task. For me it was the day I printed up all the feedback forms, filled the coffee mug and sat down to concentrate on what they were saying – so hard that even the night security man didn’t come and disturb me.

    I’m running two sessions each meeting this time round, so at 3.00 pm the contingent from Beijing, Shanghai and Moscow came along (the regular 6.30 pm meeting is in the middle of the night for them). At 6.30 pm the ‘locals’ turned up, although most of the remote students (remote from me, anyway) are Swedes, whilst most of the ‘locals’ are from China and Korea (exchange students here in Kalmar) – the only local Swedes on the course live several hundred kilometres away.

    Once again, I was struck by the ‘naturalness’ of the interaction in world – it felt as if we were in the same room – and several of the students took this up in their presentations (which is what Assessment 1 is all about). The student in Barcelona made the point that she could have been sitting there naked for all we knew! The highlights for me were the Korean karaoke site on SL (several dates to go and try it out were made) and the description of diving off the diving board on Kamimo (I love it when students look close to home too). Virtual Moscow sounds interesting too.

    The students are gaining in confidence and skill in SL for every time we meet (they’ve been in world for just over a month now). They’ve all got their Voice Chat working – and the hot topic of conversation was the Freeby Shop where they can buy clothes and appearances for free! Interestingly, several of the Koreans and Chinese talked about how nice it was to be able to try out being blondes, stuck as they are in the blond Nordic wilderness! There were some really amazing ‘Valkyrie’ plaits on show!

    Assessment 1, by the way, is a straightforward 5-minute presentation in English on a topic related to Second Life (chosen by the student herself). The range of topics was the usual: everything from philosophical discussions of the concept, through ways of using SL in their own company, to descriptions of places they’d been and things they’d done. I primed the listeners with the ‘continue-stop-start’ method of giving instant feedback and several of them used this, though, as you might expect, there were marked cultural differences in the desire to give feedback and a total reluctance to say ”stop doing X”.

    After each presentation I gave the presenter some general feedback (indicating that they’d passed, rather than announcing their mark), together with some specific points about anything that might be useful to several people, such as the r/l problem for the Koreans and the need for the Chinese to practise their fricatives! There was, as usual, a lot to say about intonation too.

    At the end of the evening, when they’d all gone home, I opened up my Filemaker database and transferred my comments and marks from paper to screen. Then I mailed each student individually with a .pdf version of her marks and comments. The last task was to transfer all the ‘What you said … what you should have said’ feedback on to a .pdf document and post it on the course web site.

    We’re now set up for the guided role play which makes up Assessment 2, when they’ll be working in groups at a management committee meeting to decide whether a small engineering company facing increasing competition should branch out into making water purification devices for the developing-world market, or just play it safe and hope they ride out the recession. Here’s a copy of the role play cards we’ll be using:

    btassessment2roleplay.pdf

    (you can assume that I wouldn’t be making these available if I minded people using them – I hope you find them useful).

    We just got the application figures for Spring Term 2010 for the Business Talking course: 84 applications. I’m amazed there’s so much interest – especially since we haven’t advertised the course at all (it’s way too weird for a conventional university administration!). That’s up on 52 applicants to the Autumn Term 2009 round of the course, by the way. It’ll probably result in about 40 students starting the course, which’ll mean that we’re going to need to run at least two groups.

    Finally, if anyone’s around at about 12.00 CET (Central European Time – the time zone that Stockholm and Paris are in) on 19th November, you’re welcome to join me around the camp fire on Kamimo Island (just down the hill from the Peer Gynt Rotunda, by the waterfall). SULF (the union which represents university teachers in Sweden) is having a seminar that day in Aula Magna at Stockholm University and I’ve offered to turn up at lunch time for a chat with participants about running courses in Second Life. We’re setting up a screen in the gallery outside Aula Magna where people can bring their buffet lunches (you know that ‘smörgåsbord’ is a Swedish word, don’t you!) and sit by a room mike to chat with me as I eat my sandwiches in Kalmar (about 450 kms away). After lunch I get in a car and drive 100 kms to Växjö, where we’re doing an SL and Adobe Connect presentation that afternoon. I’ll take my afternoon coffee at about 2.15 pm somewhere on Växjö campus and link up to Aula Magna again via Växjö’s wireless network to continue the conversation with anyone who wants to drop in.

    The next course meeting is on 18th November at 3.00 pm and 6.30 pm CET, when they’ll be doing Assessment 2, the guided role play, with me playing the roles of both Examiner and Facilitator (in RSA CoCom terms). We’ll start in Peer Gynt, but transfer across to the Yggdrasil Pavilion when they get started (nice round tables to work at there). Members of this Ning are very welcome to drop by.


 1. 1 Entreprenörsstudenten » Nyfikenhet, nytänkande och nyttiggörande Trackback vid oktober 14, 2009 kl. 11:07 f m
 2. 2 Twitter Trackbacks for Det är nu det borde hända « Uni.marketing [unimarketing.wordpress.com] on Topsy.com Trackback vid oktober 14, 2009 kl. 1:38 e m
 3. 3 Linnéuniversitetets styrelse tillkännagiven « Trackback vid november 5, 2009 kl. 9:36 f m

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
Bloggstatistik

 • 3,488 besök

Linus twittrar

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Erik twittrar

Mest lästa inlägg

RSS Andra bloggar länkar

 • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Disclaimer

Åsikterna och artiklarna på den här bloggen är våra egna och representerar inte nödvändigtvis våra respektive arbetsgivare eller det stundande Linnéuniversitet. Vi ansvarar heller inte för innehållet på sajter, bloggar eller andra Internetkällor som länkas till från den här bloggen.
Annonser

%d bloggare gillar detta: